דיור ציבורי בישראל ולאור היהדות

דיור ציבורי הנו דיור סוציאלי שהמדינה מעניקה לאוכלוסייה שידם לא משגת לרכוש דירה ואף לא לעמוד בשכירות דירה במחירי השוק. לא רק מדינת ישראל עוזרת ומאפשרת דיור ציבורי לאזרחיה, הרבה מדינות מערביות וביניהם אוסטרליה, איטליה, בלגיה, דנמרק הולנד, צרפת, שוודיה ועוד הרבה מדינות שעוזרות ותומכות באזרחיהם החלשים לתת להם דיור וקורת גג. ארגון בינלאומי קם בכדי לקדם את עזרת הדיור הציבורי לאזרחים בשם "הפדרציה האירופית לדיור ציבורי" CECODHAS HOUSING EUROPE.

ב-2007 פרסם הארגון דו"ח סקירה סקירה חברתית, קואופרטיבית ודיור ציבורי ב-27 מדינות החברות באיחוד האירופי.

ביוני 2013 פרסם הארגון דו"ח העוסק בייעוץ ציבורי בנושא מימון ארוך טווח לטובת קידום הדיור הציבורי.

העזרה לחלש היא אחת מהיסודות עליהם עומדת היהדות. לדאוג שגם לשני יהיה אוכל, כסות, עבודה ושאר צרכי מחייה הנם דבר גדול ומצווה בתורה כפי שלומדים מהפסוקים (ויקרא כה, לה-לו): "וְכִי-יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ גֵּר וְתוֹשָׁב וָחַי עִמָּךְ…וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ." וכן מהפסוק (דברים טו, ח): "כִּי-פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת-יָדְךָ לוֹ וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ".

וכמו שכתב הרמב"ם:

היא שצונו לעשות צדקה ולחזק החלשים ולהרחיב אליהם. וכבר בא הצווי במצוה זו במלות מתחלפות, אמרו יתעלה (דברים טו-ח) "פתוח תפתח את ידך" וגו' אמר (ויקרא כה-לה) "והחזקת בו" ואמר (ויקרא כה-לו) "וחי אחיך עמך", והכוונה באלו הלשונות כולם אחת והוא שנעזור אותם ונחזקם די ספוקם…

ספר המצוות, מצות עשה קצה

בכל מדינה וגם במדינת ישראל ישנם קריטריונים מי הם הזכאים לדיור ציבורי או עזרה בשכר דירה. ניתן לראות נתונים אלו בדו"ח שפורסם על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת בסוף שנת 2019: מערך הדיור הציבורי בישראל, נתונים ותנאי זכאות. קריטריונים אלו נקבעו לפי חוו"ד מקצועית של הגורמים הרלוונטיים ולפיה מפלחים את נתוני המבקשים וקובעים את זכאותם.

במדינת ישראל נכון להיום משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע בדיור בשני אופנים עיקריים: זכאות לדירה בשכירות בדיור הציבורי, וסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי. שני שלישים מהדירות הציבוריות הפנויות מוקצים לזכאי משרד השיכון, ושליש מוקצה לזכאי משרד העלייה והקליטה. כך פורסם בדו"ח "תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד הבינוי והשיכון לשנים 2021 ו-2022" שפורסם על ידי מרכז המידע והמחקר של הכנסת.

לאור סוגיה זו מתעוררות שאלות שצריכים לתת את הדעת עליהם:

האם מצוות התורה לעזור לחלש היא גם בנתינת דירה?
במידה וכן האם ישנם קריטריונים שהתורה הציבה?
האם קריטריונים אלו עולים בקנה אחד עם הקריטריונים כיום הנוהגים במשרד הבינוי והשיכון?
מה ניתן לייעץ לעולם בתחום מתובנות התורה?

בין סדריי לימודיי עברתי על משנה במסכת מכות ומצאתי לי הון בהקשר לנתינת דירה.

על דין רוצח בשגגה הגולה לעיר מקלט נאמר (מכות יג ע"א):

  • "מעלים היו שכר ללויים, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, לא היו מעלים להם שכר"

רוצח שמגיע לעיר מקלט אין לו דירה ועליו לקחת דירה מהלווים (ערי מקלט היו של שבט לוי). לדעת רבי יהודה צריך לשלם שכר דירה ואילו לדעת רבי מאיר לא היה משלם שכר דירה. אם כן לדעת רבי מאיר מי היה נותן לו דירה או איך זה עבד? אפשר שרבי מאיר סובר כפי שכתבו תוספות שכיוון שזו גזירת הכתוב וחוק במדינה שהרוצח גולה לעיר מקלט אם כן על הלווים לתת להם דיור ללא תשלום.

מכאן היה נראה לי לפתוח פתח בדין דיור ציבורי מהתורה.

יש לכם מה להוסיף, מקור נוסף, קושיא, פירכא וכל דבר הרלוונטי לסוגיה נשמח שתשלחו אלינו:

hamachon@hamachon.org.il

קול קורא

אני קורא לאנשי תורה ומקצוע לחקור את הנושא.

אנו מעוניינים באנשים שכתבו בנושא ומוכנים לשתף את כתיבתם לציבור הרחב על ידי פרסום במכון.

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות לכתיבת המאמר תחת המכון אנא שלחו קו"ח ובקשה להגשת מועמדות לכתיבת המאמר.

מלגה על סך 3000 ש"ח לנמצא מתאים.

צור קשר


קישורים:

סקירה חברתית, קואופרטיבית ודיור ציבורי ב-27 מדינות החברות באיחוד האירופי, CECODHAS HOUSING EUROPE.

מקורות נוספים:

שתפו ברשתות החברתיות

יש לכם מה להוסיף בנושא? נשמח שתשלחו אלינו

דיור ציבורי בישראל ולאור היהדות

דיור ציבורי הנו דיור סוציאלי שהמדינה מעניקה לאוכלוסייה שידם לא משגת לרכוש דירה ואף לא לעמוד בשכירות דירה במחירי השוק. האם מצוות התורה לעזור לחלש היא גם בנתינת דירה?
במידה וכן האם ישנם קריטריונים שהתורה הציבה?
האם קריטריונים אלו עולים בקנה אחד עם הקריטריונים כיום הנוהגים במשרד הבינוי והשיכון?

קרא עוד »
דילוג לתוכן