קמ. מצות מעשה האשם

ויקרא ז:

א וְזֹאת תּוֹרַת הָאָשָׁם  קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא.

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה סה:

היא שצונו שיהיה מעשה קרבן האשם על התאר הנזכר באמרו "וזאת תורת האשם". ובאר הכתוב איך יקרב ומה ישרף ממנו ומה יאכל ממנו.

ספר החינוך:

שנצטוינו שיעשו הכהנים מלאכת קרבן האשם על הענין הנזכר בכתוב, שנאמר: (ויקרא ז, א) "וזאת תורת האשם" וגו', כמו שכתוב בפרשה. הלא אמרתי לך (מצוה קלח), שאין לנו לכתוב שרש במלאכות אלו לפי שהן כעין פרטי הקרבן, ואין לחזר אחר טעמן כי סתומין הדברים וחתומים.

דיני האשם זכרנו קצתם למעלה בפרשת ויקרא (מצוה קכט), ועדין נודיע שהאשם אינו בא לעולם אלא מזכרי כבשים בלבד. יש אשם בא מגדולי המין, ויש מן הקטנים. מעשהו בשחיטה וזריקה ומליחה והאמורין והתנופה באשמות שוה, חוץ מאשם מצרע, שיש שנוי קצת בקבלת דמו. ויתר פרטי המצוה מבארים בזבחים.

ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהנה. וכהן העובר עליה ולא הקריב האשם כמשפטו, בטל עשה.


קישורים:

מקורות נוספים:

שתפו ברשתות החברתיות

יש לכם מה להוסיף בנושא? נשמח שתשלחו אלינו

לא נמצאו מאמרים קשורים
דילוג לתוכן